Wat is Riopact

LogoUw gemeente heeft ervoor gekozen zich te laten bijstaan door Riopact voor het rioleringsbeheer in uw gemeente. Binnen Riopact bundelen De Watergroep en Aquafin de krachten voor een efficiënt afvalwaterbeheer.

De Watergroep en Aquafin

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een sterke lokale verankering. Daarnaast levert De Watergroep proceswater op maat van de industrie en is het bedrijf een vanzelfsprekende partner voor gemeentelijk afvalwaterbeheer.

Meer info op www.dewatergroep.be

Aquafin heeft als Vlaams waterzuiveringsbedrijf een jarenlange ervaring met de planning, de aanleg, het beheer en onderhoud van rioleringsstelsel. Aquafin is in heel Vlaanderen actief, wat een vlotte dienstverlening mogelijk maakt.

Meer info op www.aquafin.be