Riopact-vennoot

Riopact biedt aan de haar Riopact-vennoten een totaaloplossing voor de sanering van hun afvalwater. Wij nemen het rioleringsstelsel en alle voorziene gemeentelijke rioleringstaken over. Na inspraak van de vennoten staat Riopact in voor de financiering van de investeringsprojecten en vraagt de nodige subsidies aan.

Riopact-vennoten vallen onder een niet-solidair systeem; alle middelen die uw gemeente inbrengt worden enkel benut voor de uitbouw en het beheer van het rioleringsstelsel in uw gemeente.

Alle rioleringsdiensten worden uitgevoerd door specialisten die nieuwe technologieën op de voet volgen en toepassen. Met advies en begeleiding helpt Riopact uw gemeente om het rioolstelsel op de meest duurzame en kostenefficiënte manier uit te bouwen en te beheren.

Meer info over Riopact?

Ga naar Taken en Aangesloten gemeenten of contacteer ons.