Taken

Riopact coördineert voor Riopact-vennoten alle taken die nodig zijn voor een goed beheer van uw gemeentelijk rioleringsstelsel. Het takenpakket wordt door de partners binnen Riopact (De Watergroep en Aquafin) uitgevoerd. Indien u dat wenst, kunnen delen van bepaalde taken door de gemeente in onderaanneming worden uitgevoerd.

 • Inventarisatie van het bestaande rioleringsstelsel
  Opbouw en up-to-date houden van een rioleringsdatabank in een GIS-omgeving
 • Uitbouwen van een gestructureerde visie voor de uitbouw van het rioleringsstelsel
  • Knelpunten detecteren en oplossingen bepalen
  • Een toekomstvisie ontwikkelen voor de verdere uitbouw van het stelsel
  • Advies en controle bij grote verharde oppervlakten, verkavelingen …
  • Uitbouwen van een visie voor het onderhoud, het beheer en de renovatie van het bestaande rioleringsstelsel gebaseerd op een strategische analyse en een risicoanalyse
  • Jaarlijks opmaken van een rollend investeringsprogramma en een rollend onderhouds- en renovatieprogramma
  • Volledige realisatie van de jaarlijkse investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma’s
  • Operationeel beheer van het volledige rioleringsstelsel
   Dit omvat de volledige infrastructuur: rioleringen, pompstations, kleinschalige en individuele waterzuiveringsinstallaties, drukrioleringen, speciale rioleringsstructuren, straatkolken, huisaansluitingen, afkoppelingen, beken, grachten …
  • Klantencontactcenter: aanspreekpunt voor de inwoners
  • Coördinatie en management, juridische en boekhoudkundige dienstverlening

Voor meer info kan u uiteraard ook terecht bij de accountmanagers van Riopact.