Info voor projectontwikkelaars

In de steden en gemeenten die als vennoot zijn toegetreden tot Riopact geldt dit reglement voor ontwikkelingen met impact op de rioleringsinfrastructuur.

Dit reglement is van toepassing op alle vormen van ontwikkelingen van gronden en/of gebouwen die gepaard gaan met

  • de aanleg van nieuwe rioleringen
  • de wijziging/uitbreiding van bestaande rioleringsinfrastructuur
  • werken die een impact hebben op het rioleringsstelsel.

Dit reglement dient te worden nageleefd gedurende elke fase van de ontwikkeling.